Välkommen

Välkommen! På den här sidan kommer du kunna hitta information om design och produktionsnätverk. Det här är teman som är väldigt heta på marknaden just nu eftersom det i många fall finns sätt på vilka man kan effektivisera sin verksamhet.

Design som effektiviserar

När man driver någon form av produktion så finns det idag en massa olika utvecklingar på de gamla maskinerna för att de idag ska utföra ett mer effektivt arbete. Det är både på gott och ont anser vissa att maskiner och robotar har ersatt människornas jobb, men om man ser endast till de ekonomiska effekterna så har det bara varit positivt. Idag kan vi nämligen producera så mycket mer med hjälp av maskiner än vad människor skulle kunna göra någonsin. Om du jobbar med någon form av produktion så kanske den här kategorin kommer tilltala dig.

Produktionsnätverk där alla hjälper varandra

Tillsammans är man starkare än om man är själv brukar man säga. Och det är just det som är tanken bakom ett produktionsnätverk. Alla behöver inte ha allting själva utan man kan dela för att få ut så mycket som möjligt av produktionen. Det som kan vara lite svårt i ett produktionsnätverk är om man av någon anledning hamnar i samma nätverk som ens konkurrenter. Men om båda tjänar på det så kanske det går bättre för båda, så man ska inte vara dum när man förhandlar.

Information för att effektivisera

På den här sidan kommer du finna information om sådant som kommer göra att du effektiviserar din verksamhet. Man ska dock komma ihåg att det inte alltid är tips som passar för alla. Ta gärna del av dem men fundera på om det här verkligen är något som kommer gynna din verksamhet i längden. Har du tips på sådant som fattas på sidan får du gärna ta kontakt!