Designen är mycket viktig

Underskatta inte vikten av en lyckad och genomarbetad design som ett resultat av en stark produktionsprocess. Det gäller vindkraftverk både när de formges och designas för att bli strömlinjeformade, och i nätverk, vilket är en mer abstrakt form av design.