Dundrande design

Du behöver varken ha hög IQ eller vara en begåvad konstnär för att åstadkomma god design. På samma sätt som du kan bli hyfsat bra på badminton genom träning och applicera tekniker kan du även bli en hyfsat god designer.

En talrik mängd verktyg till förfogande finns för designers i form av universella principer och metoder. Kanske tänker du att designern ska släppas lös och fri för att åstadkomma högsta möjliga kreativitet? Det är ju ingenjören och programmeraren som går efter vissa regler och metoder! Rent spontant kan det verka som att verktyg hämmar kreativitet fast det är snarare motsatsen eftersom ramar och strukturer sätter begränsningar som leder till mer oväntade lösningar och därför större kreativitet.

Om du börjar tillämpa vissa principer och metoder är du på god väg att åstadkomma dundrande design. Nu presenterar jag två principer och två metoder som jag hoppas du läser!

Två designprinciper

Layout

Genom vår komposition kan vi styra mottagaren att se saker vi gärna vill att hon/han ska lägga märka till (eller inte se). Sammanhanget ska ge en helhet åt materialet och underlätta mottagarens förståelse och läsning.

Typografi

Tumregeln är att låta text i rubriker, logotyper och bildtexter vara ett typsnitt utan seriffer, det vill säga linjärer som Arial, Verdana, Gill Sans och Helvetica. Längre texter är det däremot mer lättläst i typsnitt med seriffer som till exempel Times New Roman och Garamound.

Två designmetoder

A/B-test

A/B-test är en basisk metod som går ur på att jämföra olika versioner av samma design och se vilken som statistiskt sett presterar bäst. Vilken version som presterar bäst beror givetvis på vad det är som behöver mätas, såsom snabbhet, antal köp, eller hur många som registrerar sig.

Personliga inventarier

Personliga inventarier är en djupare metod som går ut på att förstå vilken roll föremål spelar i användares liv. Genom aktivt lyssnande kan användares behov, värderingar och hur de resonerar samlas in och inspirera till nya designteman eller lösningar.