Vindkraftverkets koncept och design

Hur bygger och designar man egentligen ett vindkraftverk för att göra det så effektivt som möjligt när det gäller att ta tillvara på all den energi som finns i det fria ute i vår natur? Hur tämjer man naturens krafter utan att energin som finns där går till spillo och utan att vindkraftverket riskerar att gå sönder? Det försöker vi oss på att ta en lite närmare titt på nu.

Ett vindkraftverk är egentligen inte en ny idé om man tänker på själva konceptet, men förr i tiden så lyckades man inte omvandla rörelsen och energin i den fria vinden till elektricitet. Istället så blev vindens energi något som man kunde fånga upp i de stora kvarnar, som logiskt nog kallades för vindkvarnar, för att sedan driva kvarnen som malde ner säden till mjöl. Man lät vinden göra jobbet istället för att låta många män (och kanske en och annan kvinna) göra jobbet för hand. Det kanske låter lite avlägset, men faktum är att vindkraftverket är en av de tidiga formerna av automatisering som fanns redan för flera hundra år sedan. Vackra vindkvarnar finns det gott om bland annat på Öland och i Holland, eller Nederländerna som landet egentligen heter.

Låt oss raskt rusa vidare genom århundradena fram till våra dagar, med internet och sidor som windflip.com eller bredbandskollen.se där man kan mäta surfhastighet. Nu är vindkraften på frammarsch och särskilt på vindpinade platser som åkrar eller ute till havs där vinden blåser friskt! De kraftiga vindbyarna får de vita rotorbladen att rotera snabbt och rörelsen i rotorbladen omvandlas till energi i en turbin som driver en generator där elektriciteten alstras. Sedan förs vindelektriciteten ut på det stora elnätet. Ett problem med den rena vindenergin är dock att det kan vara svårare att lagra el och energi från vindkraft. kärnkraft, olja och vattenkraft har fördelen att energin kan lagras tills den behövs. Men batterier blir allt bättre och kan kanske lösa problemet på sikt.