Marknadskommunikation

Att kommunicera med sin marknad kallas för marknadskommunikation och det här är väldigt viktigt för alla företag som vill skapa ett starkt varumärke i dagens samhälle.