Produktionsnätverk

Ett produktionsnätverk är ett nätverk där flera aktörer hjälps åt för att effektivisera sin produktion. Det kan handla om att man använder samma faciliteter till exempel.