Värdekedjorna och produktionsnätverk

Själva idén med produktionsnätverk är att värdekedjorna styckas upp och klarar sig effektivt på egen hand. Det blir således mindre arbete för företaget att ta hand om då vissa delar sköter sig själv, såsom leverantörer o.s.v. Dessa värdekedjor är speciellt viktiga för tillverkande företag som ofta lägger ut sina produktioner i andra länder eller på andra platser – oftast med ett antal underleverantörer som ska få sin del av kakan. Då talar man ofta om globala produktionsnätverk, men det kan även ske på en lokal nivå.

Globala värdekedjor påverkas dock kraftigt av handel mellan länderna – och inte minst av handelsavtalen som just nu står och gungar en aning när USA vill införa tullar mot både Europa och andra länder och kontinenter. På senare år har de asiatiska produktionsnätverken utgjort en stor vikt för hela världens handel och tillverkning, vilket har bidragit till ett ännu mer omfattande nät där de olika spindlarna står redo att attackera.

Värdekedjan – ett hjälpmedel

Företagets värdekedja är ett oumbärligt hjälpmedel för att planera sin verksamhet på ett strategiskt sätt. Ändamålet är alltid detsamma – att minimera kostnader och att öka vinsterna. Dessutom är det bra att dela upp verksamheten i sektioner så att företagets ledning och övriga medarbetare får en bättre organisation och överblick över vad som försiggår.

Hur värdekedjan ser ut beror på företagets struktur, men den delas upp i olika enheter som dock måste samarbeta med varandra för att kedjan inte ska få en svag länk och till slut brista. För det krävs det en bra dialog, uppföljningar, analyser och diskussioner hur man kan förbättra saker och ting. Det är här produktionsnätverken kommer in i bilden, då dessa är till för att fungera som intermediär och skapa bättre förutsättningar och kontakter mellan alla parter.

Vanliga enheter i en värdekedja är logistik (ingående och utgående), produktion, marknadsföring, försäljning och service men det går även att lägga till andra sektioner.